Syndicaal verlof

Er is een sectorale regeling inzake syndicaal verlof ingevoerd volgens de volgende principes en modaliteiten: * 2 dagen per jaar per effectief verkozene in de OR en het CPBW; * 1 dag per jaar per verkozen plaatsvervanger in de OR en het CPBW; * het syndicaal verlof wordt toegekend per verkozene, abstractie makend van eventuele dubbele mandaten OR en CPBW; * het syndicaal verlof is niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar en tussen rechthebbenden; * het syndicaal verlof wordt minstens 14 kalenderdagen op voorhand aangevraagd; * bij de planning van het verlof wordt in overleg tussen de werkgever en de betrokken vakbondsorganisatie rekening gehouden met de arbeidsorganisatie; * het syndicaal verlof wordt in volle dagen opgenomen.


©2021 Instituut voor de autoCar & de autoBus, alle rechten voorbehouden

Nederlands / Français